testimonial img

SEKSYEN APLIKASI, WEB DAN MULTIMEDIA

76
APPLICATION
126
WEBSITE
APPLICATIONSistem Planner

Merupakan satu sistem untuk memudahkan PTJ dan staf dalam menguruskan mesyuarat, mengetahui aktiviti yang akan diadakan serta siapa yang terlibat agar sesuatu perancangan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Maklumat lain seperti aktiviti kampus, staf bercuti, hari kelepasan am persekutuan dan negeri, hari gaji, hari lahir staf dan lain-lain dapat diperolei melalui sistem ini


Sistem SERVISDESK

Sistem yang digunakan oleh kebanyakan PTJ di USM untuk mengurus aduan, permohonan dan tempahan ruang, kenderaan, sidang Video dan bilik serta dewan Kuliah .


SISTEM PENGURUSAN DOKUMEN

Menguruskan dokumen untuk sesebuah jabatan. Selain itu, sistem ini juga amat membantu dalam mengenal pasti jenis dokumen, staf yang bertanggungjawab dan lokasi surat disimpan.


SISTEM PENGURUSAN MINIT MESYUARAT

Memudahkan setiausaha dalam menyediakan minit mesyuarat secara online.


SISTEM BUDAYA KERJA CEMERLANG

Sistem laporan disiplin digunakan oleh PTJ di USM dalam melihat kepatuhan staf terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pihak Jabatan dan Universiti di samping mengeluarkan merit dan surat tunjuk sebab terhadap staf yang melanggar peraturan tersebut


SISTEM PENGURUSAN ASET

Memudahkan pengurusan aset dan inventori di PTJ seperti perolehan, permohonan, pengagihan, pelupusan dan penyenggaraan 


SISTEM INVENTORI PEJABAT

Memudahkan pengurusan inventori pejabat


Sistem Aduan dan Laporan Jabatan Keselamatan

Sistem laporan yang digunakan oleh Jabatan Keselamatan USM untuk merekodkan segala aduan dibuat oleh pengguna.


U-Channel

Kemudahan perkongsian video yang diwujudkan untuk warga kampus berkongsi sumber video bagi tujuan akademik dan penyelidikan.


Sistem Majlis Pemilihan Siswa

Mengautomasikan proses pengesahan pengundi secara manual kepada berkomputer serta penjumlahan pemilihan secara online.


Sistem SELF UPLOAD

Mengurus pendaftaran cetakan kad pintar. Pelajar akan terus mendapat kad sebaik sahaja mendaftar di USM


SISTEM DASHBOARD USM

Merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh PTJ di USM untuk memaparkan statistik dan data PTJ 


SISTEM INDEKS PRESTASI STAF

Merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh PTJ di USM untuk perancangan strategik dan pengukuran prestasi


SISTEM TEMPAHAN PERABOT

Merekod dan mengurus semua tempahan perabot dan fasiliti upacara universiti.


Welead : SISTEM ALUMNI

Memudahkan proses mengemaskini maklumat alumni. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahawa maklumat dan profil sentiasa terkini, aktif dan mudah dicapai. 


Sistem ePenyata

Merekod pengurusan kewangan jabatan dan penyata kewangan subvot jabatan dijana secara online dan real time.


Sistem ECC

Memaparkan pecahan penggunaan bacaan utiliti elektrik dan indeks tenaga elektrik kampus secara real time.


Sistem Maklumbalas

Merekod penilaian kepuasan pelanggan untuk kerj-kerja kontrak tahunan dan projek penaiktarafan.


Sistem eSebutharga

Mengurus dan memaparkan notis sebutharga Jabatan Pembangunan dan Jabatan Bendahari secara online. 


Sistem Aset Jabatan Pembangunan

Pengurusan rekod aset di Jabatan Pembangunan. Data aset dikemaskini lengkap dengan gambar.


Sistem Dvs Dashboard

Analisa pencapaian perkhidmatan Jabatan Pembangunan secara real time.


Defect Management System

Pengurusan rekod kecacatan bangunan siap


SISTEM SUMBANGAN AKTIVITI IHYA RAMADAN

Mengurus permohonan potongan gaji secara bulanan untuk aktiviti sepanjang Ramadan


OBE Computational and Database System

Analisis (yang dipanggil OCADS) bagi membantu pengukuran pencapaian setiap kursus 


Conference Management System

Membantu pihak pengurusan persidangan menguruskan aktiviti persidangan dengan cekap. Antara fasa-fasa yang terlibat dalam proses suatu persidangan ialah panggilan kertas kerja, penghantaran abstrak, pemberitahuan penerimaan, penghantaran kertas kerja penuh, pembayaran dan pendaftaran. 


SEAMLESS SERVICE PROVIDER FOR EFFECTIVE AND EFFICI

Untuk pemantauan pengurusan servis universiti secara berpusat 


SISTEM PENGURUSAN KAD PINTAR USM

Untuk mengemaskini data dan status kad pintar staf dan pelajar


Sistem Kehadiran Aktiviti

Merekod kehadiran peserta menggunakan pengimbas kad pintar


Sistem Terjah Aset

pengemaskinian maklumat pemilikan komputer PPKT di bawah seliaan staf di PTJ


Sistem Soal Selidik Kepuasan Pelanggan

Mengadakan kaji selidik kepuasan pelanggan bagi mengukur keberkesanan sistem pengurusan kualiti dalam perkhidmatan yang diberikan


Sistem Peta Kampus

Memudahkan warga kampus khususnya pelajar-pelajar baru mengenali dan mengetahui kemudahan dan navigasi ke bangunan Pusat Pengajian dan Jabatan di  Kampus Kejuruteraan USM


Koperasi KKSSK Pulau Pinang Berhad, Kampus Kejurut

Pengurusan perolehan, rekod, jual dan beli koperasi.


Sistem ePusatislam

Sistem ini dibangunkan untuk staf membuat potongan zakat dan infaq serta waqaf secara online. Sistem ini telah integrasi dengan sistem potongan gaji di Jabatan bendahari


Sistem Cable Patching PABX
Aplikasi in house Bahagian
e-media Searching

1-Pencarian bahan media dengan mudah. 2-http://englib.eng.usm.my:82/media/


Sistem Perpustakaan Projek Jaringan Masyarakat

1-Memudahkan pengkatalogan bahan Perpustakaan secara mudah dan pencarian katalog secara atas talian dengan kos yang murah. 2-http://pskbb.blogspot.com/ 3-http://englib.eng.usm.my/comnet/ktm 4-http://englib.eng.usm.my/comnet/tli 5-http://englib.eng.usm.my/comnet/sksk 6-http://englib.eng.usm.my/comnet/sai 1)Perpustakaan Koperasi Tadika Minden USM, Pulau Pinang. 2)Perpustakaan Maktab Mahmud Negeri Kedah. 3)Perpustakaan Pusat Pendidikan Al-Itqan Pulau Pinang. 4)Pusat Sumber SERI Ad-Diniah,Sg. Bakap,Pulau Pinang. 5)Pusat Sumber Sek. Keb. Seri Kerian, Parit buntar, Perak. 6)Perpustakaan Tadika Lestari ilmu Pusat Islam USM.


aplikasi web base inhouse untuk bahagian sirkulasi

1-Untuk memudahkan urusan pemberian slip graduasi untuk pelanggan Perpustakaan yang akan menamatkan pengajian.


Aplikasi Data Store

1-Aplikasi web ini digunakan bagi tujuan untuk mengelakan penghantaran data yang bersaiz besar menerusi email. Ia hanya dimuat naik ke dalam sistem dan penerima email hanya memuat turun fail yang dibekalkan dengan URL yang disediakan termasuk ciri-ciri keselamatan spam dan katalaluan 2-http://englib.eng.usm.my/libstore/


Sistem Pengurusan Perpustakaan KOHA

1-Merupakan sistem baharu untuk menggantik Sistem ILMU Perdana. Ia bermula di Kejuruteraan pada 2012, dengan penggunaan Koha versi 3.10 semasa projek POC. Kini koha telah dinaik taraf oleh Jawatankuasa LMS Perpustakaan kepada versi 3.12.5 dengan domain rasmi iaitu http://elib.usm.my/


Cutter Call Number Search -CAT Module Koha

Fungsi ini dibangunkan untuk memudahkan staf Perpustakaan di dalam Modul "Cataloguing" untuk membuat semakan terhadap call number di dalam sistem dengan lebih mudah dan tepat serta menjimatkan masa


Mesin Pinjaman Layan Diri untuk pinjaman bahan per

1-Membantu pendaftaran WiFi pada laptop pelanggan Perpustakaan. 2-Bertindak sebagai sahabat PPKT Kejuruteraan.


Laman Portal Rasmi Perpustakaan Kejuruteraan

1-Mengemaskini laman web rasmi Perpustakaan Kejuruteraan. 2-http://library.eng.usm.my


Laman Facebook Rasmi Perpustakaan Kejuruteraan

1-Memudahkan urusan penyampaian maklumat kepada pelanggan Perpustakaan di dalam media sosial dengan mudah. 2-https://www.facebook.com/usmenglibrary


ezproxy monitoring

Membantu pemantauan statistik terhadap penggunaan ezproxy. Ia merangkumi 3 kampus.


Sistem Penjilidan Bindery

Sistem ini dibangun bagi keperluan pengurusan penjilidan bahan yang mana sebelum ini digunakan di dalam sistem ILMU. Ia digunakan bersama dengan Sistem KOHA.


OPAC Online Public Access Catalogue avoid multipl

Inisiatif ini Multiple submission kepada searching OPAC elib.usm.my telah dimansuhkan bagi mengelakkan load yang tinggi kepada server elib setiap kali pengguna melakukan carian. Ia boleh menyebabkan server kita high usage dan memori RAM akan penuh mengakibatkan sistem server gagal memberi respons yang baik kepada client.


Sistem Pengurusan Dokumen irplus

Diwujudkan hasil inisiatif kerjasama Bahagian Pendigitalan dan Repositori dan Unit Sistem dan Aplikasi. Ia dibangunkan untuk menguruskan koleksi tesis dan latihan ilmiah agar mudah diakses oleh pelanggan secara atas talian


Instagram rasmi Perpustakaan Kejuruteraan

Alternatif medan media sosial bagi menambahbaik saluran perkhidmatan kepada pelanggan sesuai dengan kehendak pada masa kini. https://www.instagram.com/usmenglibrary/


Sistem Irstore & Viewer for irplus

Sistem uploader file diwujudkan untuk membantu staf Bahagian Pendigitalan dan Repositori untuk muat naik bahan ke dalam ir plus manakala pdf viewer diwujudkan untuk mengawal kandungan paparan fail pdf kepada pengguna seperti aktiviti muat turun, cetak, copy tulisan secara bebas.


Sistem Pengurusan Aset Perpustakaan Kejuruteraan

Sistem maklumat aset dalaman Perpustakaan Kejuruteraan http://englib.eng.usm.my/aset


Sistem Pemantauan Pintu Masuk Perpustakaan USM

Memantau sistem secara live atas talian bagi kawalan kemasukkan pelanggan bagi ketiga-tiga kampus Perpustakaan. Http://englib.eng.usm.my/egate


Currency converter - ACQ Module Koha

Fungsi ini dibangunkan untuk membantu Bahagian Perolehan mendapatkan maklumat keadaan kadar tukaran wang asing secara mudah dan seterusnya dapat memasukan nilai buku yang akan ditempah.


EZvote : Sistem Pemilihan JK

Sistem ini dibangunkan untuk membuat survey pemilihan jawatankuasa pengurusan PPKT.


Sistem Maklumat Server PPKT

Sistem ini dibangunakan untuk meyimpan maklumat server fizikal dan virtual yang ada di PPKTWEBSITEPusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa

Pusat Pengajian Kejuruteraan AeroangkasaPusat Pengajian Kejuruteraan kimia

Pusat Pengajian Kejuruteraan kimiaPusat Pengajian Kejuruteraan Awam

Pusat Pengajian Kejuruteraan AwamPejabat pengarah kampus kejuruteraan

Pejabat pengarah kampus kejuruteraanPusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & ElektronikHEPA

Laman web rasmi Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan AlumniDesasiwa Jaya Lembaran Utama

Desasiwa Jaya Lembaran UtamaUnit Kesihatan

Unit KesihatanPerpustakaan Kejuruteraan

Perpustakaan KejuruteraanPusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber Mineral

Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan & Sumber MineralPusat Pengajian Kejuruteraan Mekanik

Pusat Pengajian Kejuruteraan MekanikPusat Pengetahuan Komunikasi dan Teknologi

Pusat Pengetahuan Komunikasi dan TeknologiPusat Islam

Pusat IslamUSM-Aerospace CFD Lab

USM-Aerospace CFD Lab (Dr. Farzad Ismail)Laman Web Kursus Rekabentuk Aircraft

Laman Web Kursus Rekabentuk AircraftAdvance Packaging & Surface Mount Technology

Advance Packaging & Surface Mount TechnologyCansat Kit For Education

Cansat Kit For EducationCH 750 aircraft kit assembly project by USM

CH 750 aircraft kit assembly project by USM (School of Aerospace Engineering, Universiti Sains Malaysia)Laman web makmal untuk kursus Kejuruteraan Aerocomposite

Laman web makmal untuk kursus Kejuruteraan AerocompositeCPC

Kluster Penyelidikan Polimer KompositInternational Journal of Electrical, Electronic Engineering & Technology

International Journal of Electrical, Electronic Engineering & Technology (PPK Elektrik & Elektronik)High Altitude Balloon (research group)

High Altitude Balloon (research group)IEOM

Industrial Engineering & Operation Management (PPK Mekanikal)MST

MEMBRANE SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH CLUSTERMetal Forming Research Lab (PPK Mekanik)

Metal Forming Research Lab (PPK Mekanik)Research on air platform of unmanned aerial vehicle (UAV)

Research on air platform of unmanned aerial vehicle (UAV)Pejabat NEXUS

Pejabat NEXUSNanofabrication & Functional Material Research Group

Nanofabrication & Functional Material Research Group (PPK Mekanik)Dr. Salman

Dr. SalmanPersidangan Aeromech

Persidangan AeromechSecretariat of International Conference on Environment 2018 (ICENV2018)

Secretariat of International Conference on Environment 2018 (ICENV2018)ICRAIEM 2018

International Conference on Recent Advances in Industrial Engineering and Manufacturing (PPK Mekanikal)National Geoscience Conference 2018

National Geoscience Conference 2018 (PPK Bahan & Mineral)RAMM 2018

International Conference on Recent Advances in Materials, Minerals & Environment (RAMM) 2018 (PPK Bahan & Sumber Mineral)ROVISP 2021

International Conference on Robotics, Vision, Signal Processing & Power Applications (ROVISP2021) (PPK EE)Kelab Kebajikan & Sukan Staf Kejuruteraan

Kelab Kebajikan & Sukan Staf KejuruteraanKoperasi Kelab Kebajikan & Sukan Staf Kejuruteraan

Koperasi Kelab Kebajikan & Sukan Staf KejuruteraanProjek PPKTBiz

Projek PPKTBizSee IT Feel IT Do IT Workshop organized by PPKT

See IT Feel IT Do IT Workshop organized by PPKTBussiness Unit School of Mechanical Engineering

Bussiness Unit School of Mechanical EngineeringLaman web sistem alumni PPK Kimia

Laman web sistem alumni PPK KimiaBEES

Biomass Energy & Energy Efficient SystemCareerfair Annual Event

Careerfair Annual EventSchool of Mechanical Engineering,(research websites)

School of Mechanical Engineering,(research websites)Functionalized Membranes and Membrane-based Biosensor

Functionalized Membranes and Membrane-based BiosensorUSYS

USYS Proceeding of Underwater System TechnologyNanoMaterials Initiative Group

NanoMaterials Initiative Group (PPK Bahan & Sumber Mineral)National Underwater Research Network

National Underwater Research Network (PPK EE)Laman Web Pensyarah

Laman Web PensyarahAWPP 2020

Asian Workshop on Polymer Processing 2020ICENV2021

Secretariat of International Conference on Environment 2020 (ICENV2021)ACEPRO

Association of Civil Engineering Postgraduate and Research Officers (ACEPRO)Clean Air Research Group

Clean Air Research GroupLaman Maklumat Rujukan PPKA

Laman Maklumat Rujukan PPKADisaster Research Nexus PPKA

Disaster Research Nexus PPKASustainable Asphalt Research Group (SARG)

Sustainable Asphalt Research Group (SARG) PPKAJabatan Pembangunan

Jabatan PembangunanIntelligent Biometric Group (IBG)

Intelligent Biometric Group (IBG)ICIME 2019

2nd International Conference on Industrial and Manufacturing Engineering 2019Recent Advances in Industrial Engineering and Manufacturing

International Conference on Recent Advances in Industrial Engineering and Manufacturing (PPK Mekanikal)Jabatan Pendaftar

Jabatan PendaftarGlobal Network for Innovative Technology

International Conference of Global Network for Innovative TechnologyIMeet

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICAL ELECTRICAL/ELECTRONIC ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IMEET 2020)Sistem KPI Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam

Sistem KPI Pusat Pengajian Kejuruteraan AwamSekretariat Persidangan MAMIP 2019

Sekretariat Persidangan MAMIP 2019Pusat Pengajian Bahasa Literasi & Terjemahan

Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahasa Literasi & TerjemahanRiver Engineering & Urban Drainage Research Centre

River Engineering & Urban Drainage Research CentrePusat Rancangan Kokurikulum

Pusat Rancangan KokurikulumRiver Engineering & Urban Drainage Research Centre

River Engineering & Urban Drainage Research CentreScience & Engineering Research Centre

Science & Engineering Research CentrePower System Electronic Circuit (PPKEE)

Power System Electronic Circuit (PPKEE)Solid Waste Management Cluster

Solid Waste Management Cluster (PPK Awam)Template Laman Web USM Kejuruteraan

Template Laman Web USM KejuruteraanUnderwater Robotics Research Group

Underwater Robotics Research Group (PPK EE)Bhgn Kualiti Akademik & Akreditasi

Bhgn Kualiti Akademik & AkreditasiUSM Space System Lab

USM Space System Lab (PPK Aero)RAISER 2019

International Conference on Recent Advances in Sustainable Energy Research 2019 (PPKM)USM Women in Engineering

USM Women in EngineeringPPK Bahan & Sumber Mineral

PPK Bahan & Sumber Mineral (Conference)Water Security Cluster

Water Security Cluster (PPK Awam) research groupLaman Web Utama Kampus Kejuruteraan

Laman Web Utama Kampus Kejuruteraan


CONTACT US

Address

Seksyen Aplikasi, Web & Multimedia Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi Kampus Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia

Talk to Us

Email: developer2@usm.my

Tel: 604-5995333     Fax: 604-5996999